Hot line : 599647050

მ/წლის 17 იანვარს 12:00 სთ-ზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

16 January, 2020

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი:

  1. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                    მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეა სარია, მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

Share page