ცხელი ხაზი : 599647050

2021 წლის 3 დეკემბერს 12:00 სთ-ზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება მეხუთე მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა

1 დეკემბერი, 2021

სხდომის დღის წესრიგი

1. N68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება;

2. სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ;

3.ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ;

4. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევასთან დაკავშირებით საარჩევნო ბიულეტენების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

6.საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების ცნობად მიღება;

7.საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;

8..„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

9. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ;

10. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევის შესახებ;

11.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე;

12.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის თაობაზე;

13.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების არჩევის შესახებ.

გააზიარე