ცხელი ხაზი : 599647050

27 ოქტომბერს 12:00 საათზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში  გაიმართება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

23 ოქტომბერი, 2017

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის 27 ოქტომბრის მორიგი

სხდომის დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

 

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების, ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების  შესახებ

                   გამგებლის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია,  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული   განყოფილების უფროსი.

2.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და  განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების  მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ.

                   გამგებლის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია,  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული   განყოფილების უფროსი.

3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების  მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ.

                   გამგებლის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია,  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული   განყოფილების უფროსი.

4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ.

                     გამგებლის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია,  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული   განყოფილების უფროსი.

5.„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახაკლგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                   გამგებლის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია,  მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული   განყოფილების უფროსი.

6.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                             გამგებლის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი:  თეიმურაზ მებონია, მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა   და ქონების მართვის  სამსახურის  უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.

 

7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების  სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.

                   პროექტის წარმომდგენი::  თეიმურაზ მებონია,  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.

8.სხვადასხვა.

ა) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტალის შესრულების მიმოხილვა  ნაზარდი ჯამით.

                             მომხსენებელი:  კორნელ კვარაცხელია –  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის  უფროსი    

 

                                   საკრებულოს თავმჯდომარე:                           თემურ ღვინჯილია

 

სხდომის დაწყების დრო---12:00 სთ.

 

გააზიარე