ცხელი ხაზი : 599647050

28 სექტემბერს 12:00 სთ-ზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა

24 სექტემბერი, 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 28 სექტემბრის

მორიგი სხდომის დღის  წესრიგი:

 

1.წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა  და   და პრივატიზების   გეგმის დამტკიცების შესახებ.

            მომხსენებელი: თეიმურაზ მებონია,  მუნიციპალიტეტის   მერიის ეკონომიკური  განვითარების,                 

                                           სტატისტიკისა და ქონების მართვისსამსახურის უფროსის მ/შ

 

2.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო   უზუფრუქტის და თხოვების   ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე  მუნიციპალიტეტის   მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

            მომხსენებელი: თეიმურაზ მებონია,  მუნიციპალიტეტის   მერიის  ეკონომიკური  განვითარების,         

                                         სტატისტიკისა და ქონების მართვისსამსახურის უფროსის მ/შ

 

 3.„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2018 წლის 31 ივლისის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

             მომხსენებელი: თენგიზ ფიფია- საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და        

                                                                             საპროცედურო    საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

  4. სხვადასხვა

ა) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის  აგვისტოს  თვის შესრულების შესახებ.

            მომხსენებელი:    თეა სარია,  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო

                                                                              სამსახურის უფროსი

 

 ბ) მუნიციპალიტეტის მერის ბესიკ ფარცვანიას განცხადების თაობაზე.

                    მომხსენებელი: თემურ ღვინჯილია, საკრებულოს თავმჯდომარე

 

 

სხდომის დაწყების დრო---12:00 სთ

 

გააზიარე