ცხელი ხაზი : 599647050

31ივლისს 12:00 საათზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

26 ივლისი, 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 31 ივლისის  სხდომის 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

1.„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეა სარია- მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

2.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.                                                                                                                                                          მომხსენებელი: დარეჯან დადიანი-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.                                                                                                                                                                                 მომხსენებელი: თენგიზ ფიფია -საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

4. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის N53 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.                                                                                                                                                                                                                                        მომხსენებელი: თენგიზ ფიფია -საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 2018—2020 წლებისთვის საავტორიზაციო სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე.                                                                                      მომხსენებელი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსის მ/შ.

6.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე. მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ.                                                                                                                        მომხსენებელი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსის მ/შ.

7. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ.                                                                                                მომხსენებელი: თეიმურაზ მებონია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ

 

8.სხვადასხვა

გააზიარე