ცხელი ხაზი : 599647050

ადმინისტრაციული სამსახური

 სამსახურის უფროსი ლაშა არქანია
 
დაბადების  თარიღი
1977წ.26 ივლისი
ქ.წალენჯიხა ,წმინდა  ნინოს ქუჩა #12


 საკონტაქტო ინფორმაცია
 ტელ: 599857170
 emeil-arqania77@mail.ru

დაბადების  თარიღი
1977წ.26 ივლისი
ქ.წალენჯიხა ,წმინდა  ნინოს ქუჩა #12


 საკონტაქტო ინფორმაცია
 ტელ: 599857170
 emeil-arqania77@mail.ru


 სამუშაო გამოცდილება
2000-2006  წლებში  დასაქმებული კერძო  ბიზნესით
2006-2008 წლებში  წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის ს/ს  "ოლორი"-ს  ეკონომისტი.
200802011 წლებში  შპს  " ვეტერანი"-ს  ბუღალტერი
განათლება-უმაღლესი
დაამთავრა  თბილისის  სოციალურ-ეკონომიკური  ინსტიტუტი  1994-1998  წწ.
ტრენინგები:  
ენები: რუსული-,ქართული,ინგლისური.
კომპიუტერული  პროგრამების  ცოდნა
  windous,microsoft word,mikrosoft excel.
 
     

 

 წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახური  გამგეობის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია.
 
 სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
თვითმმართველობის ორგანოების და სტრუქტურული ერთეულების კოორდინირება;
საკადრო მონაცამების ინფორმაციის ბაზის წარმოების უზრუნველყოფა;
დოკუმენტაციის შეუფერხებელი ბრუნვა;</br>
გამგეობის სატიტულო ბლანკების, საქმისწარმოებისათვის საჭირო ბეჭდების და შტამპების გამოყენების უზრუნველყოფა;
შინაგანაწესის შესრულების უზრუნველყოფა;
არქივის წარმოება;

 სამსახურის სტრუქტურაში შედის  სამი განყოფილება:
 
  იურიდიული განყოფილება,საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება და კადრების, საქმის  წარმოებისა და  საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება.

 ადმინისტრაციული სამსახურის  მიზანია ადგილობრივ თვითმართველობას, საზოგადოებას და მედია-საშუალებებს შორის უზრუნველყოს კომუნიკაცია, საჯაროობა და გამჭვირვალობა.
 

  
 

გააზიარე