ცხელი ხაზი : 599647050

ბავშვებისათვის

აუტიზმის  სპექტრის  აშლილობის (ასა) მქონე  ბავშვთა  რეაბილიტაციის  მხარდაჭერის  პროგრამა

პროგრამა  მოიცავს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები  მშობლების ასა-ის  მქონე  ბავშვებისათვის (2-დან 15-წლამდე  ასაკის  ჩათვლით)  ქქვემოთ  ჩამოთვლილ დაწესებულებებში  ჩასატარებელი  სპეციალური  სეანსების  თანადაფინანსებას:

პროგრამით  ფინანსდება  მხოლოდ  შემდეგ  დაწესებულებებში  ჩატარებული მკურნალობა:

ნეირო განვითარების  ცენტრი;

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის " ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტი";

რეგისტრირებული  კავშირი-"საქართველოს  ბავშვები"

მენტალური ჯანმრთელობის  ცენტრი

სოციალური  კომისიის  მიერ  დოკუმენტების  განხილვის  საფუძველზე, წელიწადში  ერთხელ  მუნიციპალიტეტის  გამგეობა  გასცემს  საგარანტიო  წერილს  ჩასატარებელი  სეანსების  ღირებულების  70 %-ის  ოდენობით  დაფინანსების  თაობაზე, მაგრამ  არა  უმეტეს  1000 ლარისა.

გააზიარე