ცხელი ხაზი : 599647050

დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2017 ფაქტი
სულ ბიუჯეტი: 6773.7 ¢
განათლება 19.63% %
გარემოს დაცვა 11.52% %
დასვენება,კულტურა და რელიგია 13.21% %
ასათვისებელია: 6773.7 ¢