ცხელი ხაზი : 599647050

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური და ჯანდაცვიხ პროგრამები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტით განსაზღვრული შემდეგი  პროგრამები:

  1.  ახალშობილთა  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარების  პროგრამა;

2.  საზეიმო  და  სადღესასწაულო  დღეებთან  დაკავშირებით  გარკვეული  სოციალური  ჯგუფების  ფულადი  დახმარების  პროგრამა;

3. მრავალშვილიანი ოჯახების  დახმარების  პროგრამა;

4. მოქალაქეთა  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარების  პროგრამა;

5.  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

6. საომარი მოქმედებებისა და  სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარების პროგრამა;

7. სტიქიის  შედეგად  დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარების პროგრამა;

8. სარიტუალო  მომსახურების პროგრამა.

9. ჯანმრთელობის  ცვლილებით  გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებულ პაციენტთა სტაციონარული მომსახურების დაფინანსების პროგრამა.

10. ფსიქიურ  ავადმყოფთა  ფსიქოტროპული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსების პროგრამა;

11. თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამა;

12. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის  მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის  მხარდაჭერის  პროგრამა;

13. " საქართველო C  ჰეპატიტის გარეშე"  სახელმწიფო  პროგრამის  დიაგნოსტიკის  კომპონენტით  გათვალისწინებული  კვლევების თანადაფინანსების  პროგრამა.

 

გააზიარე