ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საჯარო ინფორმაცია

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა

გააზიარე