ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

დებულება/წესდება/შინაგანაწესი

გააზიარე