ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს15.01.2016 სხდომის ოქმი N01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/15/2016 01/18/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 13.01.2015 სხდომის ოქმი N01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/13/2015 01/13/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 26.01.2016 სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/26/2016 01/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.01.2015 სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/28/2015 01/28/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 12.02.2015 სხდომის ოქმი N03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/12/2015 02/12/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.01.2016 სხდომის ოქმი N03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/29/2016 01/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 25.02.2015 სხდომის ოქმი N04 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/25/2015 02/25/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 05.02.2016 სხდომის ოქმი N04 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/05/2016 02/05/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.02.2015 სხდომის ოქმი N05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/27/2015 02/27/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 16.02.2016 სხდომის ოქმი N05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/16/2016 02/16/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.03.2015 სხდომის ოქმი N06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/30/2015 03/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 26.02.2016 სხდომის ოქმი N06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/26/2016 02/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 20.04.2015 სხდომის ოქმი N07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/20/2015 04/20/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 04.03.2016 სხდომის ოქმი N07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/04/2016 03/04/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.04.2015 სხდომის ოქმი N08 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/29/2015 04/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.03.2016 სხდომის ოქმი N08 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/30/2016 03/30/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 13.05.2015 სხდომის ოქმ N09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/13/2015 05/13/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის საკრებულოს სხდომის ოქმი N09 N09 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 01.05.2017 05/01/2017 05/05/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.04.2016 სხდომის ოქმი N09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/27/2016 04/27/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რიგგარეშე სხდომა 06.01.2017 N1 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/06/2017 01/09/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N1
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N10 N10 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N10 05/31/2017 06/02/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N10
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.05.2016 სხდომის ოქმი N10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/30/2016 05/30/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 21.05.2015 სხდომის ოქმი N10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/21/2015 05/21/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 15.06.2016 სხდომის ოქმი N11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/15/2016 06/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.05.2015 სხდომის ოქმი N11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/29/2015 05/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N11 N11 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 09.06.2017 06/09/2017 06/12/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N12 N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი N12 06/21/2017 06/23/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N12
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.06.2016 სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/29/2016 06/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 08.06.2015 სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/08/2015 06/08/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N13 N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.06.2017 06/30/2017 07/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N13
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.07.2016 სხდომის ოქმი N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/27/2016 07/27/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 18.06.2015 სხდომის ოქმი N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/18/2015 06/18/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N14 N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი 17.07.2017 07/17/2017 07/20/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N14
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 08.08.2016 სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/08/2016 08/08/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.06.2015 სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/29/2015 06/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 N15 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N15 07/31/2017 08/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 10.08.2016 სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/10/2016 08/10/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 02.07.2015 სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/02/2015 07/02/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N16 N16 საკრებულოს სხდომის ოქმი 21.08.2017 08/21/2017 08/25/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.08.2016 სხდომის ოქმი N16 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/29/2016 08/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.07.2015 სხდომის ოქმი N16 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/29/2015 07/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N17 N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 23.08.2017 08/23/2017 08/28/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N17
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.09.2016 სხდომის ოქმი N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/28/2016 09/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.08.2015 სხდომის ოქმი N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/27/2015 08/27/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N18 N18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.08.2017 08/31/2017 09/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N118
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 19.10.2016 სხდომის ოქმი N18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/19/2016 10/19/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.09.2015 სხდომის ოქმი N18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/29/2015 09/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.10.2015 სხდომის ოქმი N19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/28/2015 10/28/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N19 N19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.09.2017 09/29/2017 10/02/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.10.2016 სხდომის ოქმი N19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/28/2016 10/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages