ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 12 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების თაობაზე“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 23 აგვისტოს N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 001 საკრებულოს დადგენილება 08/06/2021 08/06/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 25 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაცია) ჩასატარებლად შენობა-ნაგებობების გამოყოფის თაობაზე 002 საკრებულოს განკარგულება 08/06/2021 08/06/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 08.01.2020 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N1 01 რიგგარეშე სხდომა 01/08/2020 01/09/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 17.01.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N01 01 საკრებულოს როგგარეშე სხდომის ოქმი 01/17/2019 01/18/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N1 (2021წ.) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22.01.2021 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N1 01 საკრებულოს სხდომა 01/22/2021 01/25/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 (2021წ.) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N2 02 დადგენილება 01/29/2021 02/01/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 17.01.2020 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 02 რიგგარეშე სხდომა 01/17/2020 01/20/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.01.2019 წლის სხდომის ოქმი N02 02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/25/2019 01/25/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N2 (2021წ) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.01.2021 წლის სხდომის ოქმი N2 02 საკრებულოს სხდომა 01/29/2021 02/01/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.01.2020 წლის სხდომის ოქმი N3 03 საკრებულოს სხდომა 01/29/2020 01/30/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.02.2019 წლის სხდომის ოქმი N03 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/25/2019 02/26/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 (2021წ.) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26.02.2021 წლის სხდომის ოქმი N3 03 საკრებულოს სხდომა 02/26/2021 03/01/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს დადგენილება N3 (2021) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 03 დადგენილება 02/26/2021 03/01/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 28.02.2020 წლის სხდომის ოქმი N4 04 საკრებულოს სხდომა 02/28/2020 03/02/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 15.03..2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N04 04 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 03/15/2019 03/15/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18.03.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N05 05 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 03/18/2019 03/19/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26.03.2020 წლის სხდომის ოქმი N5 05 საკრებულოს სხდომა 03/26/2020 03/27/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.03.2019 წლის სხდომის ოქმი N06 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/29/2019 03/29/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.04.2020 წლის სხდომის ოქმი N6 06 საკრებულოს სხდომა 04/29/2020 04/30/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 17.04.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N07 07 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 04/17/2019 04/18/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.05.2020 წლის სხდომის ოქმი N7 07 საკრებულოს სხდომა 05/29/2020 06/01/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 10.06.2020 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N8 08 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06/10/2020 06/11/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22.04..2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N08 08 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 04/22/2019 04/23/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.06.2020 წლის სხდომის ოქმი N9 09 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 03/26/2021 06/29/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.04.2019 წლის სხდომის ოქმი N09 09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/30/2019 03/01/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31.07.2020 წლის სხდომის ოქმი N10 10 საკრებულოს სხდომა 07/31/2020 08/03/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31.05.2019 წლის სხდომის ოქმი N01 10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/31/2019 05/31/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 07.08.2020 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N11 11 რიგგარეშე სხდომა 08/07/2020 08/10/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26.06.2019 წლის სხდომის ოქმი N011 11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/26/2019 06/27/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.09.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 12 რიგგარეშე სხდომა 08/11/2020 08/12/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31.07.2019 წლის სხდომის ოქმი N012 12 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/31/2019 07/31/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31.09.2020 წლის სხდომის ოქმი N 13 13 საკრებულოს სხდომა 08/31/2020 09/01/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 19.08.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N013 13 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 08/19/2019 08/20/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 04.09.2020 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N14 14 რიგგარეშე სხდომა 09/04/2020 09/07/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.09.2020 წლის სხდომის ოქმი N 15 15 საკრებულოს სხდომა 09/30/2020 10/01/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.10.2020 წლის სხდომის ოქმი N 16 16 საკრებულოს სხდომა 10/30/2020 11/02/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 16.11.2020 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N 17 17 რიგგარეშე სხდომა 11/16/2020 11/17/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.11.2020 წლის სხდომის ოქმი N 18 18 საკრებულოს სხდომა 11/25/2020 11/26/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.122020 წლის სხდომის ოქმი N 19 19 საკრებულოს სხდომა 12/30/2020 12/31/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.12.2015 სხდომის ოქმი 25 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/30/2015 12/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 13.01.2015 სხდომის ოქმი N01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/13/2015 01/13/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 18.01.2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 N01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/25/2018 01/25/2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს15.01.2016 სხდომის ოქმი N01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/15/2016 01/18/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რიგგარეშე სხდომა 06.01.2017 N01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/06/2017 01/09/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N1
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.01.2015 სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/28/2015 01/28/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/23/2018 01/23/2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 26.01.2016 სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/26/2016 01/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 N02 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 N02 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 12.02.2015 სხდომის ოქმი N03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/12/2015 02/12/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages