ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 N2 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 N2 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N20 N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 15.11.2017 11/15/2017 11/20/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 15.11.2016 სხდომის ოქმი N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/15/2016 11/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N20 N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.10.2017 10/27/2017 10/31/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 09.11.2015 სხდომის ოქმი N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/09/2015 11/09/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 25.11.2016 სხდომის ოქმი N21 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/25/2016 11/25/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N21 N21 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 10.11.2017 11/10/2017 11/13/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 16.11.2015 სხდომის ოქმი N21 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/16/2015 11/16/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 19.12.2016 სხდომის ოქმი N22 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/19/2016 12/19/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N22 N22 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 20.11.2017 11/20/2017 11/27/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 25.11.2015 სხდომის ოქმი N22 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/25/2015 11/25/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.11.2015 სხდომის ოქმი N23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/30/2015 11/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.12.2016 სხდომის ოქმი N23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/28/2016 12/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N23 N23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 22.11.2017 11/22/2017 11/27/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს24.12.2015 სხდომის ოქმი N24 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/24/2015 12/24/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N24 N24 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 24.11.2017 11/24/2017 11/28/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.12.2015 სხდომის ოქმი N25 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/30/2015 12/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N25 N25 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 18.12.2017 12/18/2017 12/22/2016 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N26 N26 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 25.12.2017 12/25/2017 12/31/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N27 N27 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 26.12.2017 12/26/2017 12/29/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N28 N28 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 29.12 2017 12/29/2017 01/03/2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 N3 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/30/2017 06/02/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N4 N4 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/27/2017 03/01/2016 საკრებულოს სხდომის ოქმი N4
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N5 N5 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N5 03/09/2017 03/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 N6 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 03/22/2017 03/24/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 N7 საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 03/31/2017 04/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N7
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N8 N8 საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.04.2017 04/25/2017 04/28/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N8
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება 1989 წლის დეკერმბერში დაბადებულ წვევამდელების მე-2 თანრიგის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება #2-1/010 http://tsalenjikha.gov.ge/ge/node/add/document 01/09/2017 01/09/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება

Pages