ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N27 N27 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 26.12.2017 12/26/2017 12/29/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N28 N28 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 29.12 2017 12/29/2017 01/03/2018 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომა საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 N3 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/30/2017 06/02/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N4 N4 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/27/2017 03/01/2016 საკრებულოს სხდომის ოქმი N4
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N5 N5 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N5 03/09/2017 03/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.03.2015 სხდომის ოქმი N6 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/30/2015 03/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 N6 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 03/22/2017 03/24/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 20.04.2015 სხდომის ოქმი N7 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/20/2015 04/20/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 N7 საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 03/31/2017 04/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N7
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.04.2015 სხდომის ოქმი N8 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/29/2015 04/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N8 N8 საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.04.2017 04/25/2017 04/28/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N8
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება 1989 წლის დეკერმბერში დაბადებულ წვევამდელების მე-2 თანრიგის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება #2-1/010 http://tsalenjikha.gov.ge/ge/node/add/document 01/09/2017 01/09/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება

Pages