ცხელი ხაზი : 599647050
გამგეობას დაქვემდებარებული ა(აიპ) ცენტრები
საჯარო ინფორმაცია

გამგეობას დაქვემდებარებული ა(აიპ) ცენტრები

ჯგალის #1 ს/ბაღის გამგე იზა ბებიაიზა ბებიაქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 63გამგეჯგალის თემი48001010306
ჯგალის #1 ს/ბაღის აღმზრდელ-მასწავ. ზოია ნაჭყებიაზოია ნაჭყებიაქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.790 84 86 24აღმზრდელ-პედაგოგიჯგალის თემი51001019312
ჯგალის #1 ს/ბაღის აღმზრდელ-მასწავ. ნენე ჩიქობავანენე ჩიქობავაქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 63აღმზრდელ-პედაგოგიჯგალის თემი                                  ლეკაკულეს უბანი51001002626
ჯგალის #1 ს/ბაღის aRmzr. TanaSemwe.გულნარა ხარჩილავაგულნარა ხარჩილავაქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 63აღმზრდელის თანაშემწეჯგალის თემი                                  ლეკაკულეს უბანი51001020247
ჯგალის #1 ს/ბაღის აღმზრდელის თანაშემწე irma laSxiairma laSxiaქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.599 76 94 72აღმზრდელის თანაშემწეჯგალის თემი19001033489
ჯგალის #1 ს/ბაღის აღმზრდელის თანაშემწე ირა კეკუტია ირა კეკუტიაქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 63აღმზრდელის თანაშემწეჯგალის თემი29001032111
ჯგალის #1 ს/ბაღის მზარეული, დიანა ჯალაღონიადიანა ჯალაღონიაქ.წალენჯიხის ა.ი.პ.579 34 86 63მზარეულიჯგალის თემი48001010426
ჯგალის #1 ს/ბაღის მზარეულის თანაშემწე, ანიკა მესხიაანიკა მესხიაწალენჯიხის ა.ი.პ.592 94 60 05მზარეულის თანაშემწეჯგალის თემი1001062271
ჯგალის #1 ს/ბაღის მედდა, ჩანგელია რიმარიმა ჩანგელია წალენჯიხის ა.ი.პ.579 34 86 63მედდაჯგალის თემი51001004176
ჯგალის #1 ს/ბაღის აღმზრდელის თანაშემწე მანანა ბერაძემანანა ბერაძეწალენჯიხის ა.ი.პ.568 57 53 78აღმზრდელის თანაშემწეჯგალის თემი48001001871
ჯგალის #1 ს/ბაღის მნე, ელისო ჩანგელიაელისო ჩანგელია.წალენჯიხის ა.ი.პ.555 15 53 96მნეჯგალის თემი51001002170
ჯგალის #1 ს/ბაღის მus. maswa., ელza ჩანგელიაelza Cangelia.წალენჯიხის ა.ი.პ. მუსიკის მასწავლებელიჯგალის თემი51001019562
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი,ლია აფსანძელია აფსანძეწალენჯიხის ა.ი.პ.577  34 89 03ს/ბ გამგეჯგალის თემი19001007903
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი, ნინო ჭაჭუანინო ჭაჭუაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 99 48 70მნეჯგალის თემი51001014938
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი,დალი ხარჩილავადალი ხარჩილავაწალენჯიხის ა.ი.პ.790 27 61 00მედდაჯგალის თემი51001003894
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი, ნანა ქუხილავანანა ქუხილავაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 71 37 84მუსიკის მასწავლებელიჯგალის თემი51001019101
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი,guranda kvaracxeliaguranda kvaracxeliaწალენჯიხის ა.ი.პ.577 77 45 37აღმზრდელ-მასწავლებელიჯგალის თემი51001024285
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი,ნაირა ქარაიანაირა ქარაიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577  34 89 03მზარეულიჯგალის თემი51001024266
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი,შორენა მიქავაშორენა მიქავაწალენჯიხის ა.ი.პ.577  34 89 03აღმზრდელის თანაშემწეჯგალის თემი51001014430
 ჯგალის #2 საბავშვო ბაღი,ლატავრა ლაშხიალატავრა ლაშხიაწალენჯიხის ა.ი.პ.574 40 42 16აღმზრდელის თანაშემწეჯგალის თემი19001000631
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,მედეა მანიამედეა მანიაწალენჯიხის ა.ი.პ.551 19 70 09ს/ბ გამგესაჩინოს თემი51001016545
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,ნარგიზა ფიფიანარგიზა ფიფიაწალენჯიხის ა.ი.პ.552 19 70 09მასწავლებელისაჩინოს თემი51001018654
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,რუსუდან კვირკვიარუსუდან კვირკვიაწალენჯიხის ა.ი.პ.593 65 81 85მნესაჩინოს თემი51001020934
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,ნინო არდიანინო არდიაწალენჯიხის ა.ი.პ.551 19 70 09მზარეულისაჩინოს თემი51001019924
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,ზოია ფიფიაზოია ფიფიაწალენჯიხის ა.ი.პ.552 19 70 09აღმზრდელის თანაშემწესაჩინოს თემი51001021642
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,სალომე გობეჩიასალომე გობეჩიაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 99 62 83მედდაქ.წალენჯიხა51001008859
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი,სალომე ჭიჭაღუასალომე ჭიჭაღუაწალენჯიხის ა.ი.პ.598 42 90 88მუსიკის მასწავლებელისაჩინოს თემი51001019374
 საჩინოს #1 საბავშვო ბაღი, eka arqaniaeka arqaniaწალენჯიხის ა.ი.პ.577 37 84 52meTodistiსაჩინოს თემი51001013160
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,ვიოლა მოსიძევიოლა მოსიძეწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 29ს/ბ გამგესაჩინოს თემი51001005782
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,ზოია თოლორდავაზოია თოლორდავაწალენჯიხის ა.ი.პ.593 75 92 03მასწავლებელისაჩინოს თემი51001024700
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,ხატია ჭანტურიახატია ჭანტურიაწალენჯიხის ა.ი.პ.593 58 69 91მნესაჩინოს თემი51001026224
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,თამარ კვირკვიათამარ კვირკვიაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 96 22 26მუსიკის მასწავლებელისაჩინოს თემი51001025665
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,მადონა ხელაძემადონა ხელაძეწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 29მზარეულისაჩინოს თემი51001025211
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,ზინა კვირკვიაზინა კვირკვიაწალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 29აღმზრდელის თანაშემწესაჩინოს თემი51001016204
 საჩინოს #2 საბავშვო ბაღი,მანანა ფიფიამანანა ფიფიაწალენჯიხის ა.ი.პ.579 34 86 29მედდასაჩინოს თემი51001021565
 საჩინოს #3 საბავშვო ბაღი,ინდირა ჯანჯღავაინდირა ჯანჯღავაწალენჯიხის ა.ი.პ.592 52 88 52ს/ბ გამგესაჩინოს თემი51001017764
 საჩინოს #3 საბავშვო ბაღი,ეკატერინე თოდუაეკატერინე თოდუაწალენჯიხის ა.ი.პ.598 33 96 58მუსიკის მასწავლებელისაჩინოს თემი,ნაგურუს უბანი51001002125
 საჩინოს #3 საბავშვო ბაღი,ჯახუა ლალიჯახუა ლალიწალენჯიხის ა.ი.პ.599 14 36 39 აღმზრდელ-მასწავლებელისაჩინოს თემი,ნაგურუს უბანი62006010270
 საჩინოს #3 საბავშვო ბაღი,ნანა აკობიანანა აკობიაწალენჯიხის ა.ი.პ.592 52 8852მზარეულისაჩინოს თემი,ნაგურუს უბანი51001002325
 საჩინოს #3 საბავშვო ბაღი,ხატია ქანთარიახატია ქანთარიაწალენჯიხის ა.ი.პ.568 42 51 02მედდასაჩინოს თემი,ნაგურუს უბანი51001022473
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი, ნინო ალანიძენინო ალანიძეწალენჯიხის ა.ი.პ.599 910 700ს/ბ გამგეს. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი51001024414
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი, ლელა მურღულიალელა მურღულიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 89 31აღმზრდელ-მასწავლებელის. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი51001013083
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი,ეთერი სალიაეთერი სალიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 10მუსიკის მასწავლებელის. ზუმი48001021385
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი,ხათუნა მითაგვარიახათუნა მითაგვარიაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 910 700აღმ. თანაშემწეს. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი19001034544
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი,იადო კეკელიაიადო კეკელიაწალენჯიხის ა.ი.პ.595 95 28 13მზარეულის. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი51001018922
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი,ვარდო კვარაცხელიავარდო კვარაცხელიაწალენჯიხის ა.ი.პ.596 95 28 13აღმზრდელის თანაშემწეს. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი51001000229
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი,რუსუდან დეკანაძერუსუდან დეკანაძეწალენჯიხის ა.ი.პ.591 98 13 78აღმზრდელის თანაშემწეს. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი1009009879
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი,ილონა ხარჩილავაილონა ხარჩილავაწალენჯიხის ა.ი.პ.597 99 26 59მედდაჯგალის თემი51001025692
ს.მიქავა, ლეჯოლოხეს უბანის საბავშვო ბაღი, irma Ziguairma Ziguaწალენჯიხის ა.ი.პ.551 38 38 46meezoveს. მიქავა,ლეჯოლოხეს  უბანი62006007423
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,ნონა მოლაშხიანონა მოლაშხიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 23ს/ბ გამგე ნაკიფუს თემი51001010386
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,ლანა კიკალიალანა კიკალიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 21აღმზრდელ-მასწავლებელი ნაკიფუს თემი62006016123
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,ნანა კვარაცხელიანანა კვარაცხელიაწალენჯიხის ა.ი.პ.593 32 47 56მუსიკის მასწავლებელი ნაკიფუს თემი51001000473
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,ინეზა გერგედავაინეზა გერგედავაწალენჯიხის ა.ი.პ.594 32 47 56მზარეული ნაკიფუს თემი51001019857
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,xaTuna cercvaZexaTuna cercvaZeწალენჯიხის ა.ი.პ.599 36 31 59აღმზრდელის თანაშემწე ნაკიფუს თემი51001018620
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,მაკა მიქავამაკა მიქავაწალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 23მედდა ნაკიფუს თემი51001003963
ნაკიფუს #1  საბავშვო ბაღი,მარიკა ლომინაშვილიმარიკა ლომინაშვილიწალენჯიხის ა.ი.პ.599 99 53 28აღმზრდელის თანაშემწე ნაკიფუს თემი18001057733
ნაკიფუს #2  საბავშვო ბაღი,თამარ ლემონჯავათამარ ლემონჯავაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 49ს/ბ გამგე ნაკიფუს თემი51001026503
ნაკიფუს #2  საბავშვო ბაღი,ნათია ძაძამიანათია ძაძამიაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 91 21 34აღმზრდელ-მასწავლებელი ნაკიფუს თემი51901032517
ნაკიფუს #2  საბავშვო ბაღი,ნინო კაკაჩიანინო კაკაჩიაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 91 21 34აღმზრდელის თანაშემწე ნაკიფუს თემი51001005124
ნაკიფუს #2  საბავშვო ბაღი,ია კვარაცხელიაია კვარაცხელიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 49მედდა ნაკიფუს თემი51001008141
ნაკიფუს #2  საბავშვო ბაღი,ინგა მოლაშხიაინგა მოლაშხიაწალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 49მზარეული ნაკიფუს თემი51001027381
ნაკიფუს #2  საბავშვო ბაღი,larisa mosiZelarisa mosiZeწალენჯიხის ა.ი.პ.568 87 29 94mne ნაკიფუს თემი51001018844
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,ელისო შელიაელისო შელიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 51ს/ბ გამგე ჩქვალერის თემი51001015995
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,შორენა ხაზალიაშორენა ხაზალიაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 02აღმზრდელის თანაშემწე ჩქვალერის თემი51001022991
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,ლია ჭაავალია ჭაავაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 25 10 08აღმზრდელ-მასწავლებელი ჩქვალერის თემი62006043199
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,ლალი ხარჩილავალალი ხარჩილავაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 02მზარეული ჩქვალერის თემი51001018988
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,ქეთინო კუტალიაქეთინო კუტალიაწალენჯიხის ა.ი.პ.551357857მუსიკის მასწავლებელი ჩქვალერის თემი51001021042
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,ნანა არქანიანანა არქანიაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 02აღმზრდელის თანაშემწე ჩქვალერის თემი51001021482
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,სოფიო ლაგვილავასოფიო ლაგვილავაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 78 14 05მედდა ჩქვალერის თემი51001021478
ჩქვალერის #1  საბავშვო ბაღი,ekaterine miqavaekaterine miqavaწალენჯიხის ა.ი.პ.555 69 69 90mzareulis TanaSemwe ჩქვალერის თემი51001020200
ჩქვალერის #2  საბავშვო ბაღი,მადონა ხუბუტიამადონა ხუბუტიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 89 17ს/ბ გამგე ჩქვალერის თემი51001002422
ჩქვალერის #2  საბავშვო ბაღი,ელენე გვიჭიანიელენე გვიჭიანიწალენჯიხის ა.ი.პ.598 51 47 15მუსიკის მასწავლებელი ჩქვალერის თემი30001005287
ჩქვალერის #2  საბავშვო ბაღი,თინა ქირიათინა ქირიაწალენჯიხის ა.ი.პ.555 29 15 88აღმზრდელ-მასწავლებელი ჩქვალერის თემი51001011190
ჩქვალერის #2  საბავშვო ბაღი,ნინო ვეკუანინო ვეკუაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 89 17აღმზრდელის თანაშემწე ჩქვალერის თემი62005005901
ჩქვალერის #2  საბავშვო ბაღი,ელიზა ფიფიაელიზა ფიფიაწალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 89 17მზარეული ჩქვალერის თემი51001023819
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი,კლარა ჭანიაკლარა ჭანიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 40ს/ბ გამგექ. ჯვარი, დგებუაძის #3251001011806
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი,გულნაზი ფიფიაგულნაზი ფიფიაწალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 40მზარეულიქ. ჯვარი62005019327
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი,მაყვალა ხასაიამაყვალა ხასაიაწალენჯიხის ა.ი.პ.555 14 84 27აღმზრდელ-მასწავლებელიქ. ჯვარი, აკობიას ქ.#451001011867
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი, ლამაზო ჯუმუტია (აკობია)ლამაზო akobiaწალენჯიხის ა.ი.პ.599 24 98 36მუსიკის მასწ.ჯვარი, ციმინტიას ქ.#2051001018725
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი, მაკა შონიამაკა შონიაწალენჯიხის ა.ი.პ.577 34 86 40აღმზრდელის თანაშემწექ.ჯვარი51001020579
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი, მარინე ციმინტიამარინე ციმინტიაწალენჯიხის ა.ი.პ.578 34 86 40მედდაქ.ჯვარი,წმ.ანდრიას #451001017802
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი, iრინე ციმინტიაirine cimintiaწალენჯიხის ა.ი.პ. მნექ.ჯვარი51001025441
ჯვარის   #1  საბავშვო ბაღი, ana lukavaana lukavaწალენჯიხის ა.ი.პ. აღმზრდელის თანაშემწექ.ჯვარი51001008903
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ნანა სამუშიანანა სამუშიაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 26ს/ბ გამგექ.ჯვარი,26 მაისის ქ. #1751001000668
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ხათუნა ბერაიახათუნა ბერაიაწალენჯიხის ა.ი.პ.592 70 90 23მეთოდისტიქ.ჯვარი,წერეთლის ქ.19001068773
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ნანა გულუანანა გულუაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 26მნექ.ჯვარი51001003476
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, თეო კვარაცხელიათეო კვარაცხელიაწალენჯიხის ა.ი.პ.557 98 21 88აღმზრდელ-მასწავლებელიქ.ჯვარი51002000135
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ელიზავეტა ფიფიაელიზავეტა ფიფიაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 26აღმზრდელ-მასწავლებელიქ. ჯვარი51001001838
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, სუსანა ფირცხელავასუსანა ფირცხელავაწალენჯიხის ა.ი.პ.597 98 45 57აღმზრდელ-მასწავლებელიქ. ჯვარი51001009021
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, შორენა გულუაშორენა გულუაწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 26აღმზრდელის თანაშემწექ. ჯვარი,9 მაისის ქ.#751001023515
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ეკა ჭეჟიაეკა ჭეჟიაწალენჯიხის ა.ი.პ.568 99 48 43აღმზრდელის თანაშემწექ.ჯვარი19001039651
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, თამუნა გოგილავათამუნა გოგილავაწალენჯიხის ა.ი.პ.599 02 87 56აღმზრდელის თანაშემწექ.ჯვარი51001023988
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ნესტან ჭეიშვილინესტან ჭეიშვილიწალენჯიხის ა.ი.პ.591 05 63 26მუსიკის მასწავლებელიქ. ჯვარი,9 მაისის ქ.62001030100
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ნანული უბირიანანული უბირიაწალენჯიხის ა.ი.პ.592 05 63 26მზარეულიქ. ჯვარი51001018881
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, დარიკო იოსელიანიდარიკო იოსელიანიწალენჯიხის ა.ი.პ.593 51 32 66მზარეულის თანაშემწექ. ჯვარი,ქანთარიას 13,ბ.1862006025815
ჯვარის   #2  საბავშვო ბაღი, ფატიმა აქუბარდიაფატიმა აქუბარდიაწალენჯიხის ა.ი.პ.595 30 58 97მედდაქ. ჯვარი,ანდრ.პირველწ. #87 29001025887
გააზიარე