ცხელი ხაზი : 599647050

განქთლების დარგში განხორციელებული სამუშაოები

12 ნოემბერი, 2020

  https://www.facebook.com/TsalenjikhaMunicipality/photos/pcb.3473121829446828/3473120779446933/

გააზიარე