ცხელი ხაზი : 599647050

იურიდიულ, სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

27 მარტი, 2018

27 თებერვალს 13:00 საათზე გაიმართა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ფიფია. სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები. განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ. 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საგზაო მოძრაობის დაგეგმვისა და რეგულირების წესის დადგენის შესახებ. 3.„საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 4. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

გააზიარე