ცხელი ხაზი : 599647050

კლასტერული ტრენინგები თვითმმართველი ერთეულებისათვის

28 სექტემბერი, 2017

 

    საქართველოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის მიერ , შემუშავებულიქნა ტრენინგ-პროგრამა   საქართველოს   ადგილობრივი   თვითმმართველი ერთეულებისთვის  სივრცითი დაგეგმვის, აქტივების მართვისა და კაპიტალური საინვესტიციო  გეგმების თემებზე, რომელიც დაიწყო 2017 წლის აპრილის თვეში და გაგრძელდება 2019 წლის მარტამდე.

  პროექტის ფარგლებში, დაგეგმილიქნა  კლასტერული  ტრეინინგების ჩატარება სივრცითი დაგეგმვისქტივების მართვისა და კაპიტალურ საინვესტიციო  გეგმების თემებზე, სამეგრელოს რეგიონის  მუნიციპალიტეტების   წარმომადგენლებისთვის. 

       სწორედ  ამ  თემასთან   დაკავშირებით,  დღეს, 28 სექტემბერს  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში  მიმდინარეობს  კლასტერული   ტრენინგი.

ტრენინგის  საკითხები  ეხება   აქტივების მართვისა და კაპიტალური საინვესტიციო გეგმეს  წალენჯიხის,      ზუგდიდის   მერიის,  მესტიისა   და   ჩხოროწყუს  მუნიციპლიტეტების  წარმომადგენლებისთვის.

გააზიარე