ცხელი ხაზი : 599647050

კომისიების გაერთიანებული სხდომა

26 ივნისი, 2018

25 ივნისს 14:00 საათზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარდა საკრებულოს ხუთივე კომისიის გაერთიანებული სხდომა. კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 
1.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: თეა სარია, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 
2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ.
პროექტის წარმომდგენი: ლაშა არქანია, მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 
3.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: თეიმურაზ მებონია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ
4.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: ჯემალ კვარაცხელია, მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი
5.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: მერაბ შონია, მერიის შრომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეებისსამსახურის უფროსი
6.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: ვახტანგ ფიფია, მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის ს სამსახურის უფროსი
7.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: ლაშა კვარაცხელია, მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
8.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის განათლების ძეგლთა დაცვის სპორტისა და ახალგაზრობის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: კორნელ კვარაცხელია, მერიის კულტურის განათლების ძეგლთა დაცვის სპორტისა და ახალგაზრობის სამსახურის უფროსის მ/შ
9.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: ბეჟან შანავა, მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
10.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: რუსუდან კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის თაობაზე. 
პროექტის წარმომდგენი: რუსუდან კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
12.,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
პროექტის წარმომდგენი: რუსუდან კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
პროექტის წარმომდგენი: რუსუდან კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

14. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
პროექტის წარმომდგენი: რუსუდან კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
15. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
პროექტის წარმომდგენი: : თენგიზ ფიფია -საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 
16.სხვადასხვა
ა) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაისის თვის შესრულების შესახებ. 
პროექტის წარმომდგენი: თეა სარია, მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

გააზიარე