ცხელი ხაზი : 599647050

კომისიის სხდომა

10 April, 2019

     დღეს, 10 აპრილს,  სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე სევერიანე შეროზია.
    განხილულიქნა სხვადახსვა სახის განცხადებები.
კომისიის გადაწყვეტილებით, დაფინანსდნენ ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტები;
ახალშობილთა ოჯახები; 
თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტები;
 სარიტუალო  მომსახურეობა.

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

გააზიარე