ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგები

 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 დეკემბრის N135 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში, კონკურსის შედეგებით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლად დანიშნულიქნა გოგა გულორდავა.
 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 2 დეკემბრის N1-204 ბრძანებით გამოცხადდა კონკურსი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა 14  ვაკანტურ თანამდებობაზე. კონკურსი მოიცავდა შემდეგ ეტაპებს: დოკუმენტაციის გადარჩევა, ტესტირება და გასაუბრება. კონკურსით გამოვლინდნენ საუკეთესო შედეგების მქონე კანდიდატები, რომლებიც წარდგენის შემდგომ დაინიშნენ თოთხმეტივე ვაკანტურ თანამდებობაზე:
 1. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი - მაია ციმინტია
 2. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - სალომე ზარქუა
 3. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ცირა ჯანჯღავა
 4. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი - უჩა მოლაშხია
 5. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში - ხათუნა ღვინჯილია
 6. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქმის წარმოებისა და პერსონალის მართვის საკითხებში - ხატია მაქაცარია
 7. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საქმის წარმოების საკითხებში - ნანა სიჭინავა
 8. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში - ნინო მიქავა
 9. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში - ირმა ქუჩულორია
 10. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს უფროსი - მათე ღვინჯილია
 11. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს მთავარი სპეციალისტი საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ქონების აღრიცხვისა და ინვენტარიზაციის საკითხებში - თემურ კონჯარია
 12. წალენჯიხის მუნიციპელიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს წამყვანი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში - ნინო მესხია
 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე - ნინო ქარჩავა
 • "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში კონკურსისა და ატესტაციის გამოცხადების თაობაზე" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წლის 15 აპრილის N1-041 ბრძანების შესაბამისად გამოცხადებულ კონკურსში" საკრებულოს აპარატის სამდივნოს  მუნიციპალური ქონების მართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტის" ვაკანტურ თანამდებობაზე საუკეთესო შედეგებით გამოვლინდა თამარ როგავა, რომელიც წარდგენის შემდეგ დანიშნულ იქნა ამ თანამდებობაზე.
 •  ამავე ბრძანების საფუძველზე ატესტაციას დაექვემდებარა და გაიარა საკრებულოს აპარატის უფროსმა იზოლდა მოლაშხიამ.
გააზიარე