ცხელი ხაზი : 599647050

კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი კორნელი კვარაცხელია ტელ: მობ: 599857230 E-mail: kornelikvaracxelia@gmail.com განათლება- უმაღლესი 1990-92 წწ. თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1968-1970 წწ. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი სპეციალობა-ეკონომისტი სამუშაო გამოცდილება 1970 წ. კურორტ "სქური"-ს მთავარი ბუღალტერი. 1984-89 წწ. წალენჯიხის აგროსამრეწველო გაერთიანების რევიზორ-ბუღალტერი. 1989-96 წწ. წალენჯიხის პირველი მაისის კოლმეურნეობის მთავარი ბუღალტერი. 1996-2000 წწ. წალენჯიხის საგადასახადო ინსპექციის განყოფილების უფროსი. 2000-2006 წწ. წალენჯიხის ელექტროკავშირის მთავარი ბუღალტერი. 2006-2007 წწ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი. 2007-2012 წწ. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი ბუღალტერი. 2012-17 წწ. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 2018 წლიდან კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი უცხო ენები-რუსული ოჯახური მდგომარეობა-დაოჯახებული მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომლის შემადგენლობაში შედის სამი განყოფილება: კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება განათლების განყოფილება სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავებას კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გამოვლენას, აღრიცხვასა და მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნას; ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაციას; მოსახლეობის სპორტული გამაჯანსაღებელი პროგრამების შემუშავებას; საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების კოორდინაციას; სპორტულ ღონისძიებების ორგანიზებას; შემოქმედებით ჯგუფების პოპულარიზაციას;
გააზიარე