ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 30 ოქტომბერს 11:00 სთ-ზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება საკრებულოს სხდომა

26 ოქტომბერი, 2020

                    წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ოქტომბრის                 

                                              მორიგი   სხდომის დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

 

1.„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის  №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                                         მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ჯემალ ბელქანია, მუნიციპალიტეტის   

                                                  მერიის   ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

 

2.,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                                 მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ჯემალ ბელქანია, მუნიციპალიტეტის   

                                                  მერიის   ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

 

3.სხვადასხვა

 

 სხდომის დაწყების დრო:  11  :00

გააზიარე