ცხელი ხაზი : 599647050

მ/წლის 31 აგვისტოს 12:00 სთ-ზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა

25 აგვისტო, 2020

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2020 წლის 31 აგვისტოს მორიგი სხდომის დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

1.„წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის  2020 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                     მომხსენებელი: თეა სარია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი

 

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 იანვრის N2 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე .

                  მომხსენებელი: ცოტნე შონია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

 

3. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული ქონების საპრივატიზებო

ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის  შესახებ

                მომხსენებელი: თემურ მებონია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა  და  ინფრასტრუქტურის   სამსახურის  განყოფილების უფროსი

 

4.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო  უზუფრუქტის   ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე მერისთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ

                   მომხსენებელი: თემურ მებონია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა  და ინფრასტრუქტურის  სამსახურის  განყოფილების უფროსი

 

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული  აუქციონის ფორმით   სარგებლობაში გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

                   მომხსენებელი: თემურ მებონია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა  და ინფრასტრუქტურის  სამსახურის  განყოფილების უფროსი

 

6.სხვადასხვა

 

 სხდომის დაწყების დრო:  12:00           

გააზიარე