ცხელი ხაზი : 599647050

მერის მოადგილეები-Deputy Mayors

ბიოგრაფია
დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა

ბიოგრაფია
დახურვა

მერის პირველი მოადგილე
ბიოგრაფია
დახურვა

ცოტნე შონია

მერის მოადგილე-Deputy Mayor
ბიოგრაფია

ცოტნე შონია

დაბადების ადგილი -ზუგდიდი დაბადების თარიღი- 26.08.1989 წ.

 ეროვნება-ქართველი

E-mai.: tsotneshonia03@gmail.com ტელ- 599701144

 ოჯახური მდგომარეობა- დაოჯახებული

განათლება- თბილისის 126_ე  საშუალო სკოლა (1996-2006)

უმაღლესი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მედიცინის ფაკულტეტი, დიპლომატიური მედიკოსის აკადემიური ხარისხით. (2006-2012)

დამატებითი კლასიფიკაცია ტრენინგი:-ასოციაცია "იონი",გასტროენტეოროლოგია, ასევე, კარდიოლოგია , რეანიმატოლოგია

ენები-ქართული,ინგლისური,რუსული

კომპიუტერული პროგრამები-MICROSOFT OFFICE WORD, MICROSOFT OFFICE EXCEL, MICROSOFT OFFICE POVERPOINT.

 სამუშაო გამოცდილება: 2010-13 წწ.შპს "ბიემეს-ბისისი"-ს ფინანსური მენეჯერი.

2012-13 წწ.შპს "ბიემეს-ბისისი"-ს დირექტორის მოადგილე

 2013-2014 წწ. კლინიკა "გული"-ს სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ექიმი.

 2013-2017 კარდიოქირურგის ასისტენტი.

 2018 წლიდან მერის წარმომადგენელი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 2019-2020  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

2020 წლის აპრილიდან დღემდე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

Tsotne Shonia

Place of birth - Zugdidi Date of birth - 26.08.1989

nationality Georgian

E-mail: tsotneshonia03@gmail.com Tel- 599701144

Marital status - married

Education - Tbilisi 126th Secondary School (1996-2006)

Higher - Telavi Iakob Gogebashvili State University, Faculty of Medicine, with the academic degree of Diplomatic Physician. (2006-2012)

Additional classification Training: - Association "Ion", gastroenterology, as well as cardiology, resuscitation

Languages-Georgian, English, Russian

Computer programs- MICROSOFT OFFICE WORD, MICROSOFT OFFICE EXCEL, MICROSOFT OFFICE POVERPOINT.

Work experience: 2010-13 Financial Manager of "BMW-BC" Ltd.

2012-13 - Deputy Director of "BMW-BC" Ltd.

2013-2014 Clinic "Guli" ambulance doctor.

2013-2017 Assistant Cardiac Surgeon.

From 2018, the mayor's representative in the administrative unit of Chale.

2019-2020 First Deputy Mayor of Tsalenjikha Municipality.

From April 2020 to present Deputy Mayor of Tsalenjikha Municipality

დახურვა