ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიღებული გრანტები-2016

  1. გრანტები:  გეგმა - 7559300 ლარი, ფაქტიური შესრულება-7516669 ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 99,4%–ით (შეუსრულებლობა, ძირითადად, გამოწვეულია ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიით). აქედან:

    ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი ფაქტიურად მიღებულია -4401300 ლარი;

    ბ) დელეგირებული (მიზნობრივი) ტრანსფერი - 178000ლარი;

    გ) კაპიტალური ტრანსფერი სოფლის პროგრამის ჩათვლით - 2937369 ლარი;

გააზიარე