ცხელი ხაზი : 599647050

მომავალი დედებისათვის

ახალშობილთა  დახმარების  პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებსბიოლოგიური  დედის, რიგით  პირველ  და  მეორე  ცოცხლად  შობილი  შვილისთვის  ერთჯერად  ფულად  დახმარებას  200-ლარის  ოდენობით ( ტყუპების  შეძენის  შემთხვევაში  თანხის  გაორმაგებით);

გადაწყვეტილებას  დახმარების  თაობაზე  ღებულობს  კომისია,არაუგვიანეს  სამი თვისა;

დაფინანსება  მოხდება  უნაღდო  ანგარიშსწორებით,ბენეფიციარის  პირად  ანგარიშზე  თანხის  ჩარიცხვით.

  ასევე  მოქმედებს  მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარების პროგრამა

პროგრამით  სარგებლობა  შეუძლიათმრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი.

პროგრამის  ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახის თითოეულ  არასრულწლოვან შვილზე  ყოველთვიურად  გაიცემა დახმარება 50  ლარის  ოდენობით.

გააზიარე