ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

2018  წელს  შემოსული კორესპოდენცია-6000

საჯარო  ინფორმაციის გამოთხოვა-25

გასული  კორესპოდენცია-2000

გააზიარე