ცხელი ხაზი : 599647050

საკრებულოს კომისიების გაერთიანებული სხდომა 28.06.2021

28 ივნისი, 2021

დღეს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს ხუთივე კომისიის ერთობლივი სხდომა.

სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე ლევან შელია

კომისიების ერთობლივ სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:

 

1. „წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის  30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                  პროექტის წარმომდგენი: თეა სარია, მუნიციპალიტეტის მერიი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 

2. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის  შესახებ

             პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის   განვითარების სამსახურის უფროსი

 

3. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქონების    სარგებლობაში     იჯარით   გაცემაზე   მერისთვის  თანხმობის   მიცემის   შესახებ

               პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის   განვითარების სამსახურის უფროსი

 

4. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქონების    სარგებლობაში  (იჯარით)  აუქციონის ფორმით -  გაცემაზე   მერისთვის   თანხმობის   მიცემის   შესახებ

               პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა  და ინფრასტრუქტურის   განვითარების სამსახურის უფროსი

 

5. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქონების    სარგებლობაში  (იჯარით)  აუქციონის ფორმით -  გაცემაზე   მერისთვის   თანხმობის   მიცემის   შესახებ

                პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის   განვითარების სამსახურის უფროსი

 

6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო  აღნაგობის   ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე მერისათვის  თანხმობის მიცემის შესახებ

                პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის   განვითარების სამსახურის უფროსი

 

7. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

                 პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა  და ინფრასტრუქტურის   განვითარების სამსახურის უფროსი      

 

8. სხვადასხვა

გააზიარე