ცხელი ხაზი : 599647050

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა 27.05.2020

27 May, 2020

დღეს წალენჯიხის საკრებულოში, საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა.

 სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე დალი კვარაცხელია. სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები:

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 მარტის N18 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცი“-ის შესახებ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსი

2. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ.
პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსი

3. საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ.
პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსი

4. საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში პირდაპირი განკარგვის წესით - იჯარით გაცემაზე მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
პროექტის წარმომდგენი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსი
5. სხვადასხვა

გააზიარე