ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სამივლინებო ხარჯები

2018 წელი

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 2.553.00 ლარი.

2017 წელი

  • საკრებულოს მიერ 2017  წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 1,401.00 ლარი.

 

2016 წელი

  • საკრებულოს მიერ 2016  წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები -1,346.00  ლარი.

2015 წელი

  • საკრებულოს მიერ 2015 წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 411.00 ლარი.