ცხელი ხაზი : 599647050

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე პირთათვის  მოქმედებს  ბენეფიციართა  მოვლის  პროგრამა

პროგრამა  მოიცავს  სიღარიბის  ზღვარს  მიღმა  მყოფი  ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000-ზე  დაბალი  სარეიტინგო  ქულით დარეგისტრირებული  შშმ პირს, რომელიც  სსე  შემოწმების აქტის ამონაწერით აქვს სტატუსი-მკვეთრად  გამოხატული (1 ჯგუფი), არის სახლს (ეტლით მოსარგებლე)ან საწოლს მიჯაჭვული და საჭიროებს მუდმივ მოვლას.

2.პროგრამა,  ითვალისწინებს  თითოეულ  ბენეფიციარზე  ან  ოჯახის  წევრზე  ან  სხვა  უფლებამოსილ პირზე ყოველთვიურად 100 ლარის  ჩარიცხვას.

 

გააზიარე