ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

2015 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელფასები - 381 130 ლარი;

მათ შორის თანამდებობრივი სარგო - 352 970 ლარი;

პრემიის სახით - 28 160 ლარი.

2015 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშეთა  შრომის ანაზღაურება - 45 870 ლარი.

2015 წლის საკრებულოს წევრის მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯი (არამომუშავე წევრები) - 69 460 ლარი

 

2016 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხელფასები - 395 540 ლარი;

მათ შორის თანამდებობრივი სარგო - 384 200 ლარი;

პრემიის სახით -11 340 ლარი.

2016 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშეთა  შრომის ანაზღაურება - 45 010 ლარი.

2016 წლის საკრებულოს წევრის მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯი (არამომუშავე წევრები) - 73 370 ლარი.

 

 

გააზიარე