ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

2018 წელი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი - 13952,2 ათასი ლარი.

 • საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება -  438,984.00 ლარი, მათ შორის საჯარო მოხელეებზე გაცემული სახელფასო დანამატი - 2,292.00 ლარი.
 • საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 72,587.00 ლარი.
 • უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯი - 65,676.00 ლარი

2017 წელი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი -  10613,0  ათასი ლარი.

 • საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება -  382,724.74 ლარი.  
 • საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 49,228 -.14 ლარი.
 • უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯი - 72,502.00 ლარ

2016 წელი

 • 2016 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ხელფასები - 395 540 ლარი;
 • მათ შორის თანამდებობრივი სარგო - 384 200 ლარი;
 • პრემიის სახით -11 340 ლარი.
 • 2016 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშეთა  შრომის ანაზღაურება - 45 010 ლარი.
 • 2016 წლის საკრებულოს წევრის მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯი (არამომუშავე წევრები) - 73 370 ლარი.

2015 წელი

 • 2015 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელფასები - 381 130 ლარი;
 • მათ შორის თანამდებობრივი სარგო - 352 970 ლარი;
 • პრემიის სახით - 28 160 ლარი.
 • 2015 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშეთა  შრომის ანაზღაურება - 45 870 ლარი.
 • 2015 წლის საკრებულოს წევრის მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯი (არამომუშავე წევრები) - 69 460 ლარი

 

 

გააზიარე