ცხელი ხაზი : 599647050

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომა

4 თებერვალი, 2019

    მიმდინარე  წლის 30  იანვარს,  სოციალური და ჯანმრთელობის  დაცვის  პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების მიზნით შექმნილი  კომისიის  სხდომა  გაიმართა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე სევერიანე შეროზია.

   განხილულიქნა  სხვადახსვა  სახის განცხადებები.

 კომისიის  გადაწყვეტილებით, დაფინანსდნენ  ჯანმრთელობის  ცვლილებით  გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტები;

ახალშობილთა ოჯახები;

თირკმლის  დიალეზზე  მყოფი  პაციენტები;

იშვიათი  დაავადებების   მქონე  პაციენტები;

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფები;

დედ-მამით ობოლი ბავშვები;

დაფინანსდა სარიტუალო ხარჯები.

გააზიარე