ცხელი ხაზი : 599647050

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომა

17 ივნისი, 2019

   დღეს, 17  ივნისს  სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის  პროგრამების  მართვისა და ადმინისტრირების   მიზნით   შექმნილი   კომისიის   სხდომა   გაიმართა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა   წალენჯიხის    მუნიციპალიტეტის    მერის    მოადგილე სევერიანე შეროზია.
       განხილულიქნა სხვადახსვა სახის განცხადებები.
   ზემოთ   აღნიშნული   კომისიის   გადაწყვეტილებით, დაფინანსდნენ   ჯანმრთელობის ცვლილებით   გამოწვეული    საყოველთაო    დაზღვევით   დაფინანსებული    პაციენტები,
ახალშობილთა    ოჯახები, C ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტები,  შინმოვლის  საჭიროების  მქონე   და   დიალეზზე მნყოფი პაციენტები  .
ასევე   დაფინანსდა    სარიტუალო    მომსახურება.

გააზიარე