ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სტატისტიკა

2018  წელს  შემოსული კორესპოდენცია-6000

საჯარო  ინფორმაციის გამოთხოვა-25

გასული  კორესპოდენცია-2000

  მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

2018  წლის 1 იანვრიდან დღემდე, მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მიერ სხვადასხვა აქტივობები განხორციელდა, რომელიც საზოგადოების ინფორმირებულობას ისახავდა მიზნად.

 

 ჩვენი პარტნიორია:    smo news,  საინფორმაციო ცენტრი ჯიხა ასევე,   ტელეკომპანია იმედი   

 

  

მუნიციპალიტეტის მერიის facebook გვერდი თავისი აქტივობებით მომხმარებლის დაინტერესებას იწვევს, რაც აისახება მისი გამომწერების რაოდენობაზე. ამ დროისთვის, გვერდზე გამომწერების რაოდენობა 5000   შეადგენს. გამომწერების რაოდენობა მზარდი სტატისტიკით გამოირჩევა და მუდმივად მზარდია.

 

 

საზოგადოებასათან ურთიერთობის განყოფილების მიერ, მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ჩართულობის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები. მათ შორის, ვაპირებთ მოსახლეობას შეუქმნათ პოზიტიური გარემო და ამ მიმართულებით ვმუშაობთ სხვადასხვა სასიამოვნო განწყობის  ფოტოებზე, რომლებიც ყოველ დილით განთავსდება ჩვენს გვერდზე.

 

      ასევე, ვგეგმავთ  ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები საინტერესო ადამიანების ისტორიის განთავსებას ოფიციალურ გვერდზე  

2019  წლის ზოგადი სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის შესახებ

 

წალენჯიხისმუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება

 

 

მაჩვენებელის დასახელება

მაჩვენებლები

მაჩვენებელის რაოდენობა

დამატებითი ინფორმაცია

1. ტერიტორიის ფართობი, კმ2

 646,7

 

2.მოსახლეობის საერთო რაოდენობა/მათ შორის ქალაქების, ათასი ადამიანი

 46251

 

3.დასახლებული პუნქტების რაოდენობა/მათ შორის ქალაქები

 14

 მათ შორის 2 ქალაქი: წალენჯიხა და ჯვარი

6. მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ადამიანი/კმ2

 62,1

 

7. საგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რაოდენობა/მათ შორის სოფლებში

 30 საჯარო და 1 კერძო სკოლა; 33 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ,სამუშაო დრო-9.00-17.00

  მიეთითოს: მისამართი, სტუდენტების/მოსწავლეთა რაოდენობა, პერსონალის რაოდენობა და ფუნქციონირების დრო/ცვლების მიხედვით.

8. სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა/მათ შორის სოფლებში

 20

 

9. საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა/მათ შორის სოფლ

15 წალენჯიხა,15-ქალაქი ჯვარი

 

10. სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა/მათ შორის სოფლებში

 

 

 247

 

11. ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის ადგილების რაოდენობა (კულტურულ-სპორტული, საკულტო და რიტუალური დაწესებულებები, ავტოსადგურები, ვაგზლები და ა.შ.

 21

 

12. საგანგებო სიტუაციების რაოდენობა წელიწადში, ერთეული, მათ შორის:

- ტექნოგენური ხასიათის

- ბუნებრივი ხასიათის

   ბუნებრივი ხასიათის-1

 მუნიციპალიტეტის რუკა, სტიქიურად საშიში უბნების დატანით

13. საგანგებო სიტუაციებით გამოწვეული ზარალის ოდენობა წელიწადში, ათასი ლარი, მათ შორის:

- ტექნოგენური ხასიათის

- ბუნებრივი ხასიათის

 750 000

 

14.საგანგებო სიტუაციების მიხედვით გარდაცვლილთა რაოდენობა, ადამიანი, მათ შორის:

- სატრანსპორტო ავარიების შედეგად

- საწარმოო ავარიების შედეგად

- ხანძრის შედეგად

- ბუნებრივი ხასიათის საგანგებო სიტუაციების შედეგად

ხანძრის შედეგად გარდაცვლილი-3,ავარიის შედეგად გარდაცვლილი-3

 

15. შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობა, ათასი ადამიანი

 65%

 

16. დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობა, ათასი ადამიანი / შრომისუნარიანი მოსახლეობის %, მათ შორის:

- წარმოებაში

- მომსახურების სფეროში

 55%

 

17. შრომისუუნარო მოსახლეობის რაოდენობა, მათ შორის:

     პენსიონერთა საერთო რაოდენობა, ათასი ადამიანი, მათ შორის:

- ასაკის მიხედვით

- ინვალიდი (შ.შ.მ.პ.)

- 6-წლამდე  ასაკის ბავშვების რაოდენობა

- 70 წლის ასაკის ზევით ადამიანების რაოდენობა

 პენსიონერთა რაოდენობა-6906,

ინვალიდი(შშმ )პირი-992,

შრომისუნარიანი მოსახლეობა-70%, 6-წლამდე ასაკის-291

70  წლის ასაკი-6656

 

18. რკინიგზის საერთო სიგრძე, კმ. მათ შორის / საერთო სარგებლობის

 0

 

19. საავტომობილო გზების საერთო სიგრძე, კმ. მათ შორის / საერთო სარგებლობის / მყარ საფარიანი

 504 კმ.

 

20. დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომელთან მისასვლელი გზა გრუნტისაა / საერთო რაოდენობის %

 14

 

21. სატელეფონო კავშირის არმქონე (მიუწვდომელია მობილური ქსელისათვის) დასახლებული პუნქტების რაოდენობა / საერთო რაოდენობის %

 0

 

22. ადმინისტრაციული დანაყოფები, რომელთა ფარგლებშიც განთავსებულია გამორეცხვის, დატბორვის, ზვავის, მეწყრის და სხვა რისკის ქვეშ მყოფი რკინიგზის უბნები

 0

 

23. ადმინისტრაციული დანაყოფები, რომელთა ფარგლებშიც განთავსებულია გამორეცხვის, დატბორვის, ზვავის, მეწყრის და სხვა რისკის ქვეშ მყოფი საავტომობილო გზების უბნები

 0

 

24. საავტომობილო ხიდების რაოდენობა

 22

 

25. სარკინიგზო ხიდების რაოდენობა

 0

 

26. პორტების რაოდენობა და ჩამონათვალი

 0

 

27. არხებისა და მათზე ჩამკეტების რაოდენობა

 0

 

28. აეროპორტებისა და მფრინავი აპარატის დასაჯდომი მოედნების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა

 2

 

29. მაგისტრალური მილსადენების სიგრძე, კმ. მათ შორის:

- ნავთობსადენი

- გაზსადენი

- და სხვა

 0

 

30. ელექტროგადამცემი ხაზების სიგრძე, კმ

 206 კმ.

 

31. ავარიული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა

 

 მიეთითოს მისამართი დაზიანებადობის ხარისხის

32. სამოქალაქო თავდაცვის ნაგებობების (თავშესაფრების) რაოდენობა

 თავშესაფარი გვირაბი მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში-1.

 მიეთითოს მისამართი, ტევადობა (ფართი) და საექსპლუატაციო ვარგისიანობა-საჭიროებს რეაბილიტაციას.

 

გააზიარე