ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

2018 წელი

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 15,004.5 ლარი, აქედან,  მიმდინარე რემონტის  ხარჯი - 10,768.50 ლარი; ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი - 4,236.00 ლარი. 

2017 წელი

  • საკრებულოს მიერ 2017 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 10,290.15  ლარი. აქედან, მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 8,764.15 ლარი;   ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი - 1,526.00 ლარი. 

 

2016 წელი

  • 2016 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ავტო ტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურეობა - 10 250 ლარი.

2015 წელი

  • 2015 წლის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ავტო ტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურეობა - 7 934 ლარი.

 

 

 

გააზიარე