ცხელი ხაზი : 599647050

ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება

  განყოფილების  უფროსი  ოლეგი შანავა

განათლება-უმაღლესი

1990-1996  წწ. დაამთავრა თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობით-ისტორიკოსი

სამუშაო გამოცდილება: 1991-1993 წწ. მაზანდარას საშუალო სკოლის პედაგოგი.

1993წ. დაინიშნა წალენჯიხის გამგეობის სპორტისა და ტურიზმის განყოფილების მრჩევლად.

2000 წ. წალენჯიხის გამგეობის საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.

2007 წ. მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

2008 წლიდან გამგეობის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების გამგე.

ტელ:-599857106

 

 

 

განყოფილების ფუნქციებია:
 ა) მუნიციპალიტეტის მასობრივი სპორტული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავება;  
ბ)   სპორტული ღონისძიებების  ჩატარების კოორდინირება;  
გ) სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;  
დ) სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება;  
ე) შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია;  
ვ) სპორტული ღონისძიებების წლიური პროგრამების შემუშავება;  
 
 
 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება  ექვემდებარება   მუნიციპალიტეტის გამგეობის   კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს.  
 
 

გააზიარე