სამუშაო საათები: ორშ – პარ: 09:00 – 18:00

ცხელი ხაზი 599 64 70 50

ცნობა

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

ვრცლად

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

ვრცლად

დადგენილება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

განმარტებითი ბარათი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

დადგენილება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

ცნობა

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

ვრცლად

დადგენილება N9

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9

ვრცლად

განმარტებითი ბარათი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად
Skip to content