სამუშაო საათები: ორშ – პარ: 09:00 – 18:00

ცხელი ხაზი 599 64 70 50

ცნობა

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

ვრცლად

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

ვრცლად

დადგენილება N8

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ვრცლად

დადგენილება N7

ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ვრცლად

დადგენილება N6

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ვრცლად

დადგენილება N5

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ.

ვრცლად

ბიუროს სხდომა N5

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N5

ვრცლად

კომისიების ერთობლივი სხდომა

წალენჯიხის მნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი N1

ვრცლად

დადგენილება N4

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

ვრცლად

დადგენილება N3

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის
დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 აგვისტოს N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“.

ვრცლად
Skip to content