ცხელი ხაზი : 599647050

50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

გამოქვეყნების თარიღი: 29 ივნისი, 2018
დასრულების თარიღი: 30 ივნისი, 2018

შემსყიდველი

https://tenders.procurement.gov.ge/public/images/profile24.png წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი

23.05.2018 15:03

წინადადებების მიღება იწყება

29.05.2018 00:04

წინადადებების მიღება მთავრდება

31.05.2018 15:00

პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება

36`735.00 GEL

შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება

5`000.00 GEL

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს

დღგ-ს გათვალისწინებით

შესყიდვის კატეგორია

50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

კლასიფიკატორის კოდები

 

  •  50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

მოწოდების ვადა

ხელსეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაცია

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა ,,MITSUBISHI L-200" PRP 177. 2010 წ. ტექ. მომსახურებისა და შეკეთების მომსახურება.

შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა

იხილეტ მიმაგრებული ფაილები

შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი

350.00 GEL

გარანტიის ოდენობა

367 GEL

გარანტიის მოქმედების ვადა

160 დღე

 

 

შესყიდვის ტიპი

ელექტრონული ტენდერი(SPA)

განცხადების ნომერი

SPA180003015

შესყიდვის სტატუსი

https://tenders.procurement.gov.ge/public/images/statuses/stat140.png ხელშეკრულება დადებულია

See link
გააზიარე