ცხელი ხაზი : 599647050

ანგარიშების მოსმენის გრაფიკი იხილეთ ბმული

20 თებერვალი, 2023

 

ანგარიშების მოსმენის გრაფიკი

N

ა(ა)იპის დასახელება

ანგარიშის წარდგენის თარიღი და დრო

1

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  „ა(ა)იპ სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი“

27 თებერვალი, 11 საათი

2

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“

27 თებერვალი, 12 საათი

3

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ წალენჯიხის „სათნოების სახლი“

28 თებერვალი, 11 საათი

4

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

28 თებერვალი, 12 საათი

5

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“

01 მარტი,  11 საათი

6

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“

01 მარტი,  12 საათი

7

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი“

02 მარტი,  11 საათი

8

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი“

02 მარტი,  12 საათი

9

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი სქური

02 მარტი,  14 საათი

 

N

მერიის სტრუქტურული ერთეულები

 

ანგარიშის წარდგენის თარიღი და დრო

1

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

6 მარტი,  11 საათი

2

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

6 მარტი,  12 საათი

3

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

6 მარტი,  14 საათი

4

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

7 მარტი,  11 საათი

5

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და მობილიზაციის სამსახური

7 მარტი,  12 საათი

6

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

9 მარტი,  11 საათი

7

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

9 მარტი,  12 საათი

გააზიარე