ცხელი ხაზი : 599647050

ბავშვებისათვის

მუხლი 5. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

მუხლი 6. 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება

მუხლი 7. ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა.

მუხლი 9.  ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

მუხლი 11. მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

მუხლი 13. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

 

 

გააზიარე