ცხელი ხაზი : 599647050

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2022 წლის 13 ივნისს 11:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში

8 ივნისი, 2022

         სხდომის დღის წესრიგი:

 

1.  ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

           მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების შესახებ

          მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების  შესახებ

           მომხსენებელი:  ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების  შესახებ

           მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების შესახებ

           მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების შესახებ             

             მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

         მომხსენებელი: ივანე ბურდული, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის შესახებ

           მომხსენებელი:  ბაჩანა ქანთარია, წალენჯიხის  საკრებულოს სამანდატო, იურიდიული  და  საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

                  9.  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების შესახებ

                              მომხსენებელი: კორნელი სალია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

     10. სხვადასხვა

 

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

 

გააზიარე