ცხელი ხაზი : 599647050

დასაქმებულთა პროფესიული გადამზადება

პროფესიული გადამზადება მიმდინარეობს  სსიპ პროფესიული კოლეჯილაკადა-ს ბაზაზე  

მისამართი:  წალენჯიხა, ქ. ჯვარი. ყაზბეგის ქ. #2 საკონტაქტოტელეფონ(ებ)ი: 577 31 56 77;    

lakada.edu.ge

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა"

გააზიარე