ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარესე სხდომის ოქმი 11.02.2022 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 02/11/2022 02/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის თაობაზე მერიის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ნორმატიულ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების თაობაზე 01 ცნობა 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N12 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განმარტებითი ბარათი საკრებულოს შენიშვნებისა და რეკომენდაციების არსებითად გათვალისწინების შედეგად, წარმოდგენილი ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურებთან მიმართებაში 01 განმარტებითი ბარათი 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N8; 13.06.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 სხდომის ოქმი N 8 06/13/2022 06/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 (01.02.20022) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება №2 02/03/2022 02/07/2022 წალენხიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N21 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრიცატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N21 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ. 01 ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე 04/28/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 23.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ . /წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N14 მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N14 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 დადგენილება № (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N17 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტსტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N17 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N7. 23.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილენა N7 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N22 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებით 01 განკარგულება N22 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ 01 მერის ბრძანება 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წერილის ნომერი:07-1262206022 წერილის ნომერი:07-1262206022 ბეჟან შანავა - შიდა აუდიტის სამსახური-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ადრესატი: გიორგი ხარჩილავა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი 01 წერილის ნომერი:07-1262206022 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N33 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N33 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე კორნელი სალიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N1 01/20/2022 01/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N15 მუნიციპალიტეტის ქონების , ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე არსებული საპრივატიზაციო ობიექტისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N15 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01 ცნობა 07/15/2022 07/15/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N26 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N26 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დადგენილება N6. 23.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 01 დადგენილება N6 02/23/2022 02/23/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 28.04.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 01 კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 04/28/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 01 შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N32 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N32 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მადგილედ ავთანდილ გაბელიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N2 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. /წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N16 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში (იჯარით) აუქციონის ფორმით - გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N16 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1 საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტის შედგენის თაობაზე; 01 ბიუროს სხდომის ოქმი N1 03/22/2022 03/23/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N27 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N27 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 31.01.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 01/31/2022 02/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N23 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე 01 განკარგულება N 23 05/11/2022 05/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაწყებული რეორგანიზაციის შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელის გაფრთხილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ 01 მერიაში დაწყებული რეორგანიზაციის შესახებ 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N8 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარედ თემურ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N8 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (შემდგომი-ფონდი) დასაფინანსებელი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პროექტების ნუსხა 01 დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N3 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ გიორგი დარსალიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N3 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N17 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2022-2024 წლებში დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების თაობაზე 01 განკარგულება N17 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმიN2 საკრებულოს მ/წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგის შედგენის თაობაზე; წალენჯიხის მერიაში რეორგანიზაციის დაწყების თაობაზე; 01 ბიუროს სხდომის ოქმიN2 04/28/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N28 ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 01 დადგენილება N28 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 09.02.2022 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის რიგგარეშე სხდომია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/09/2022 03/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების ნუსხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების ნუსხა 01 პროექტების ნუსხა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 05/11/2022 05/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 01 მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ომარ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ. 01 განკარგულება N9 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N37 გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N37 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N4 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად, დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე საკრებულოს თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 01 განკარგულება N4 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages