ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 001 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 02/20/2023 02/21/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N4 24.02.2023 წ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N4 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N10 24.02.2023 წ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 001 საკრებულოს დადგენილება N10 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N5 24.02.2023 წ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N5 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N3 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N3 01/26/2023 01/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 24.02.2023 წ. "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის № 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N6 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 23.01.2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 001 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 01/23/2023 01/27/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N7 24.02.2023 წ. "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 ივნისის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N7 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N8 24.2023 წ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N8 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9 24.02.2023 წ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 001 საკრებულოს დადგენილება N9 02/27/2023 02/28/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 001 საკრებულოს დადგენილება N2 01/23/2023 01/25/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ. 001 საკრებულოს დადგენილება N1 01/23/2023 01/25/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოლს სხდომის ოქმი N2 26.01.2023 საკრებულოლს სხდომის ოქმი N2 001 საკრებულოლს სხდომის ოქმი N2 01/26/2023 01/30/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ო ქ მ ი N 1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ო ქ მ ი N 1 001 ბიუროს სხდომის ო ქ მ ი N 1 01/20/2023 01/20/2023 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N13 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 15.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/15/2022 02/18/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 24 ივნისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის შედგენის თაობაზე; 01 ბიუროს სხდომის ოქმი N6 06/23/2022 06/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7 10/21/2022 10/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N21 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N21 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N38 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 01 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 საკრებულოს დადგენილება N38 12/12/2022 12/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N29 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რაისა ჩანგელიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N29 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე 01 განკარგულება N6 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N47 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე 01 განკარგულება N47 09/30/2022 10/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N1 01/20/2022 01/20/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N36 ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების ინიცირების მიზნით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტებთან შესაბამისობაში დადასტურებული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე 01 განკარგულება N36 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N49 ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების ინიცირების მიზნით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტებთან შესაბამისობაში დადასტურებული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე. 01 საკრებულოს განკარგულება N49 11/04/2022 11/08/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვალი N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N14 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ორი კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი 21.02.2022 წალენჯიხის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და სოციალურ საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიის სხდიმის ოქმი 02/21/2022 02/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N7 ადმინისტრაციულ-სამართლებლივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების საწყების თაობაზე; 01 ბიუროს სხდომის ოქმი N7 07/20/2022 07/21/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N6 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N6 09/26/2022 09/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N20 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N2 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N2 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისის სხდომის ოქმი N2 09/12/2022 09/15/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N30 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რომან კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N30 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N7 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ ბაჩანა ქანთარიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N7 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N38 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N38 07/29/2022 08/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N2 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N51 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის თაობაზე 01 საკრებულოს განკარგულება N51 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15 'წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N15 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ორი კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი 22.02.2022 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/22/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 01 ცნობა 08/18/2022 08/18/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N5 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N5 08/24/2022 08/26/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N19 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N19 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N3 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N3 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N3 10/13/2022 10/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N31 საკრებულოს წევრის გელა აბულაძის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე 01 განკარგულება N31 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N39 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N39 07/29/2022 08/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 01 დადგენილება N6 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ”წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 აპრილის N ბ126.126221011 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 ბრძანება:ბ126.126221453 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages