ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 10.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის რიგგარეშე სხდომა 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/10/2022 02/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N9 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N4 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად, დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე საკრებულოს თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 01 განკარგულება N4 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 11.05.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 05/11/2022 05/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ომარ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ. 01 განკარგულება N9 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 15.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/15/2022 02/18/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება N11 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 01 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N11 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 01 განკარგულება N5 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N25 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N25 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N10 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული საწვავისა და მობილური ტელეფონების ხარჯების ლიმიტის დაწესების შესახებ 01 განკარგულება N10 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე ცნობა ნორმატიულ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 01 ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06/16/2022 06/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 15.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/15/2022 02/18/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2022 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 ბრძანება N2-1/13 02/24/2022 02/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე 01 განკარგულება N6 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის განკარგულება N26 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მაიაკოვსკის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის და ვალერი ჭანტურიას სახელის მინიჭების თაობაზე 01 განკარგულება N26 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N11 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N11 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 25.05.22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 05/25/2022 05/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ორი კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი 21.02.2022 წალენჯიხის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და სოციალურ საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიის სხდიმის ოქმი 02/21/2022 02/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე 01 ბრძანება: ბ127.127220911 04/01/2022 04/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N7 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ ბაჩანა ქანთარიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N7 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N27 შპს "ენგურჰესთან'' დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის დებულების დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N27 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N12 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრალური ქუჩისთვის ნიკო კვარაცხელიას სახელის მინიჭების, მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N12 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N13 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N13 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა 10.06.22 საზოგადოება "წალენჯიხელის" ინიციატივა, წალენჯიხაში, ზღვაიას უბანს ეწოდოს წალენჯიხის მკვიდრი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, სახელმწიფო პრემიის ლაურიატის, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აწგარდაცვლილი იაშა (მესხიას) სახელობის ხეივანი. 01 კომისიის დასკვნა 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ორი კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი 22.02.2022 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/22/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 28.04.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N28 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ გონერ კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N28 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N1 01/20/2022 01/20/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 18.03.2022 საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 03/18/2022 03/21/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N13 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N29 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რაისა ჩანგელიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N29 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N2 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვალი N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N14 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N30 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რომან კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N30 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 01 დადგენილება N6 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი01.06.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის სხდომის ოქმი N1 06/01/2022 06/03/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 11.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/11/2022 01/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15 'წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N15 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N31 საკრებულოს წევრის გელა აბულაძის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე 01 განკარგულება N31 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N8 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობების პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 აპრილის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N8 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06.06.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის სხდომის ოქმი N2 06/06/2022 06/09/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N18 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში, (იჯარით) აუქციონის ფორმით, გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N18 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ივლისის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის ტაობაზე 01 დადგენილება N16 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N4 (22.03.2022) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N4 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages