ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N4 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N4 06/23/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N29 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N29 08/31/2022 08/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N29 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რაისა ჩანგელიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N29 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N4 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N4 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N4 10/21/2022 10/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N1 01/20/2022 01/20/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N40 "ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების ინიცირების მიზნით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტებთან შესაბამისობაში დადასტურებული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე " წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 24 ივნისის N36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 01 განკარგულება N40 07/29/2022 08/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი - წერილის ნომერი: 126-1262214580 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 აპრილის Nბ126.221011 ბრძანებით გათალისწინებული, საკრებულოზე წარსადგენი სამართლებრივი აქტების პროექტები განსახილველად 01 წერილის ნომერი: 126-1262214580 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვალი N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N14 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N50 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" საკრებულოს ნორმატიული დმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01 საკრებულოს განკარგულება N50 11/16/2022 11/21/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N20 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N30 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N30 08/31/2022 08/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N30 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რომან კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N30 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N5 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N5 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N5 11/03/2022 11/07/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N2 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N41 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე 01 განკარგულება N41 07/29/2022 08/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი /წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა/ დანართი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 01 თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15 'წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N15 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია"ერთიანი ნაციონალური მოძრაოის"მიერ წარმოდგენილი წინადადებები 2023 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია"ერთიანი ნაციონალური მოძრაოის" მიერ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტთან და პრიორიტეტების დოკუმენტთან დაკავშირებით დაფიქსირებული შენიშვნები და წინადადებები. 01 შენიშვნები და წინადადებები - ფრაქცია (ენმ) 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N19 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N19 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 20.01.2022 ახალარჩეული პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/20/2022 01/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01 ცნობა 09/06/2022 09/06/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N31 საკრებულოს წევრის გელა აბულაძის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე 01 განკარგულება N31 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 01 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 06/23/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 01 დადგენილება N6 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N46 "საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 მაისის N3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 განკარგულება N46 09/12/2022 09/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი01.06.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის სხდომის ოქმი N1 06/01/2022 06/03/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომა სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N7 01 კომისიის სხდომის ოქმი N7 10/21/2022 10/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი წერილის ნომერი: 126-1262216430 თარიღი: 13/06/2022 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 აპრილის Nბ126.221011 ბრძანებით გათალისწინებული, სამართლებრივი აქტების პროექტების საბოლოო კორეკტირებული დოკუმენტი, განსახილველად. 01 წერილის ნომერი: 126-1262216430 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N18 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში, (იჯარით) აუქციონის ფორმით, გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N18 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს" შენიშვნები 2023 წლის ბიუჯეტში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია "ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს" მიერ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტთან და პრიორიტეტების დოკუმენტთან დაკავშირებით დაფიქსირებული შენიშვნები და წინადადებები. 01 2023 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებული შენიშვნები - ფრაქცია 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N3 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N3 02/02/2022 02/07/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 01.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N1 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N54 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 01 განკარგულება N54 12/30/2022 12/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N35 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 აპრილის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N35 10/03/2022 10/05/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ივლისის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის ტაობაზე 01 დადგენილება N16 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 01 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 08/24/2022 08/26/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N8 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობების პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 აპრილის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N8 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 09/12/2022 09/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06.06.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის სხდომის ოქმი N2 06/06/2022 06/09/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება 18.03.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ 01 ბრძანება 03/18/2022 03/21/2022 ბრძანება
სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N8 სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N8 01 კომისიის სხდომის ოქმი 12/15/2022 12/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N19 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N19 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 01 დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N4 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე” წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N4 02/02/2022 02/07/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს რიგგარესე სხდომის ოქმი 11.02.2022 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 02/11/2022 02/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N55 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N55 12/30/2022 12/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages