ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
განმარტებითი ბარათი საკრებულოს შენიშვნებისა და რეკომენდაციების არსებითად გათვალისწინების შედეგად, წარმოდგენილი ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურებთან მიმართებაში 01 განმარტებითი ბარათი 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N23 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N23 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N28 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ გონერ კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N28 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 31.01.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 01/31/2022 02/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N13 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N13 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა 10.06.22 საზოგადოება "წალენჯიხელის" ინიციატივა, წალენჯიხაში, ზღვაიას უბანს ეწოდოს წალენჯიხის მკვიდრი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, სახელმწიფო პრემიის ლაურიატის, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აწგარდაცვლილი იაშა (მესხიას) სახელობის ხეივანი. 01 კომისიის დასკვნა 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N3 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ გიორგი დარსალიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N3 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N13 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 დადგენილება № (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N21 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N21 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N29 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რაისა ჩანგელიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N29 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 09.02.2022 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის რიგგარეშე სხდომია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/09/2022 03/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N1 01/20/2022 01/20/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N33 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N33 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N4 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად, დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე საკრებულოს თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 01 განკარგულება N4 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვალი N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N14 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01 ცნობა 07/15/2022 07/15/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N20 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N30 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რომან კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N30 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 10.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის რიგგარეშე სხდომა 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/10/2022 02/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N2 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N32 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N32 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი01.06.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 კომისიის სხდომის ოქმი N1 06/01/2022 06/03/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 01 განკარგულება N5 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15 'წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N15 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1 საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტის შედგენის თაობაზე; 01 ბიუროს სხდომის ოქმი N1 03/22/2022 03/23/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N19 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N19 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N31 საკრებულოს წევრის გელა აბულაძის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე 01 განკარგულება N31 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 15.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/15/2022 02/18/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 01 დადგენილება N6 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N1 (22.01.2021.) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 02 საკრებულოს სხდომა 01/22/2021 01/22/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.01.2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 02 საკრებულოს სხდომა 01/29/2021 01/29/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 26.02.2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წლის სხდომა 02 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 02/26/2021 02/26/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს დადგენილება N3 (26.02.2021) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 02 დადგენილება 02/26/2021 02/26/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2. 29.01.2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N2 02 დადგენილება 01/29/2021 01/29/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 12. 06.08.2021 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების თაობაზე“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 23 აგვისტოს N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 02 საკრებულოს დადგენილება 08/06/2021 08/06/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 25. (6.08.2021) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაცია) ჩასატარებლად შენობა-ნაგებობების გამოყოფის თაობაზე 02 საკრებულოს განკარგულება 08/06/2021 08/06/2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.01.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წლის სხდომა 03 საკრებულოს სხდომა 01/29/2020 01/29/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.12.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/30/2020 12/31/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.02.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 03 საკრებულოს სხდომა 02/28/2020 02/28/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 26.03.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წლის სხდომა 03 საკრებულოს სხდომა 03/26/2020 03/26/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.04.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წლის სხდომა 03 საკრებულოს სხდომა 04/29/2020 04/29/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.05.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წლის სხდომა 03 საკრებულოს სხდომა 05/29/2020 05/29/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 10.06.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 03 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06/10/2020 06/10/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 25.06.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 03 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06/25/2020 06/25/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.07.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/31/2020 07/31/2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages