ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 21.06.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რიგგარეშე საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 06/21/2017 06/21/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 24.11.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N24 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 11/24/2017 11/24/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.06.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი N13 06/30/2017 06/30/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 18.12.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N25 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 12/18/2017 12/18/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 12.07.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის 07/12/2017 07/12/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 25.12.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N26 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 12/25/2017 12/31/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.07.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N15 07/31/2017 07/31/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 26.12.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N27 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 12/26/2017 12/29/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 21.08.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/21/2017 08/21/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 23.08.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის 08/23/2017 08/23/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.08.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/31/2017 08/31/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 06.01.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/06/2017 01/06/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.09.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის 09/29/2017 09/29/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02. 11.01.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/11/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 15.11.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/15/2017 11/15/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02. 11.01.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/11/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.01.2017 საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი N3 01/30/2017 01/31/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.10.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის 10/27/2017 10/27/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.02.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი N4 02/27/2017 02/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 01.05.2017 წალენჯიხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 05/01/2017 05/01/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 09.03.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N5 03/09/2017 03/13/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 09.06.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 06/09/2017 06/09/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 22.03.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 03/22/2017 03/22/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.12 2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N28 12/29/2017 12/29/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.03.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი N7 03/31/2017 04/03/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 10.11.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N21 11/10/2017 11/10/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.04.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი N8 04/25/2017 04/25/2017 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 20.11.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N22 11/20/2017 11/20/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.05.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 06 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N10 05/31/2017 05/31/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N10
საკრებულოს სხდომის ოქმი 22.11.2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N23 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/22/2017 11/22/2017 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 15.06.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/15/2016 06/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.06.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/29/2016 06/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.07.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/27/2016 07/27/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 08.08.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/08/2016 08/08/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 10.08.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/10/2016 08/10/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.08.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/29/2016 08/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.09.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/28/2016 09/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 15.01.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულო რიგგარეშე სხდომის ოქმი 01/15/2016 01/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 19.10.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/19/2016 10/19/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 26.01.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/26/2016 01/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.10.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/28/2016 10/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.01.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/29/2016 01/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 15.11.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/15/2016 11/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 05.02.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/05/2016 02/05/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.11.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/25/2016 11/25/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 16.02.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/16/2016 02/16/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 19.12.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/19/2016 12/19/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 26.02.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/26/2016 02/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.12.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/28/2016 12/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები 04.03.2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს სხდომა 07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/04/2016 03/04/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages