ცხელი ხაზი : 599647050

გამოცხადებული აუქციონები იხილეთ-https://www.eauction.ge/Home/EntityView/796701

გამოქვეყნების თარიღი: 14 ივნისი, 2022
დასრულების თარიღი: 22 ივნისი, 2022

 

სარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შენობა-ნაგებობებით (1/4 წილი) მდებარე: ქალაქი წალენჯიხა, ქუჩა სარია. შენობა N1 წარმოადგენს ორსართულიან საცხოვრებელ სახლს საერთო
ფართით 260 კვ.მ (დაუზუსტებელი). შენობა N2 წარმოადგენს დამხმარე-შენობა ნაგებობას საერთო ფართით 70 კვ.მ (დაუზუსტებელი). შენობა N3 წარმოადგენს დაურეგისტრირებელ
დამხმარე შენობა-ნაგებობას საერთო ფართით 60 კვ.მ (დაუზუსტებელი). შენობა-ნაგებობაში შიგნით შესვლა, დათვალიერება და დასურათება ვერ მოხერხდა.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით:
დაზუსტებული ფართობი: 9800.00 კვ.მ.
შენობ-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1, N2
რეალიზაციას ექვემდებარება 1/4 წილი
--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე:  2 749 649 ან 1420
პირობა
ყურადღება!!!საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
See link
გააზიარე