ცხელი ხაზი : 599647050

ქ. წალენჯიხაში ტეტრენტი გრანელის სახელობის პარკის სრული რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოზადება და საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა

გამოქვეყნების თარიღი: 6 თებერვალი, 2017
დასრულების თარიღი: 2 სექტემბერი, 2017
შესყიდვის ტიპიგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი(SPA)
განცხადების ნომერიSPA170002374
შესყიდვის სტატუსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შემსყიდველი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.02.2017 21:01
წინადადებების მიღება იწყება09.02.2017 00:01
წინადადებების მიღება მთავრდება13.02.2017 15:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება8`000.00 GEL
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოსდღგ-ს გათვალისწინებით
შესყიდვის კატეგორია71300000-საინჟინრო მომსახურებები
კლასიფიკატორის კოდები 
  •  71300000 - საინჟინრო მომსახურებები
დამატებითი ინფორმაცია 

ქ. წალენჯიხაში ტეტრენტი გრანელის სახელობის პარკის სრული რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოზადება და საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა

შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობაიხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციაში
მოწოდების ვადახელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღე.
შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი90.00 GEL
გარანტიის ოდენობა80 GEL
გარანტიის მოქმედების ვადა120 დღე
  • განცხადების ჩაწერა: დავით სოსელია :: 06.02.2017 18:41
  • ბოლო შესწორება: დავით სოსელია :: 06.02.2017 20:58

 

გააზიარე